Декларация за поверителност

Декларация за поверителност и Декларация за защита на личните данни

Контролерът на данни, както е определен от Общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR) и приложимото законодателство, регулиращо защитата на личните данни, е:

Gibon d.o.o. (интернет магазин Manzara.bg)
Племлева 8,
1210 Любляна-Шентвид, Словения, Европа

Телефон: 35924917475 ;

Адрес за връщане на пратки в България: Връщане на пратки до гр. София 1138, ул Абагар 22, офис 2, Спиди пратки за връщане на Гибон Телефон: 35924917475


Gibon d.o.o. , управителят на портала Manzara.bg, се задължава да съхранява и обработва всички лични данни, получени в съответствие с GDPR и приложимото словенско законодателство (Закон за защита на личните данни)


Събиране на лична информация:

Ние получаваме лична информация по следните начини:

 • • при поръчка на продукти в онлайн магазин;
 • • при регистрация на потребителски акаунт;
 • • по телефонна комуникация с клиента;
 • • в лична комуникация с клиента;
 • • по имейл комуникация с клиента;

 

Каква информация събираме?

За целите на предоставяне на услуги, Gibon d.o.o. (Интернет магазин Manzara.bg) събираме, обработваме и съхраняваме следната информация:

 • • име и фамилия
 • • адрес и състояние,
 • • поща,
 • • потребителско име,
 • • парола в криптиран вид,
 • • телефонен номер,
 • • друга информация, която доброволно въвеждате във формата на уебсайта на Manzara.bg като потребител.

Информацията за контакт, която ни предоставяте при завършване или за да направим поръчка / заявка / заявление / регистрация, за да обработим вашата поръчка и да общуваме с вас. Ако не ни предоставите изисканата информация за контакт, няма да можем да обработим вашата поръчка. Gibon d.o.o. не носи отговорност за точността на информацията, която въвеждате като потребител на нашия сайт.

Целта на събиране и обработка на лична информация
Онлайн поръчка за пазаруване:

Ние използваме лична информация, за да обработим вашата поръчка. Използваме информацията за издаване на фактура и за извършване на доставка. В бъдеще няма да използваме въведената информация без вашето изрично съгласие.

Предаване на лични данни

Ние разкриваме лична информация на органите на реда и на други държавни органи, както се изисква от закона или е необходимо за предотвратяване, разкриване или преследване на криминални престъпления и измами . Ние не сме задължени да предоставяме вашата информация на неоторизирани лица или други лица за рекламни цели.

Вашите права

В съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR), имате следните права:

 • • достъп и копиране на личната ви информация.
 • • да допълвате или коригирате личната си информация, ако е непълна или неточна.
 • • докато личните ви данни не бъдат изтрити, особено ако вече не са необходими за целите, за които са били събрани, обработени незаконно или обработени въз основа на вашето съгласие, сте оттеглили съгласието и няма друго правно основание за обработването му
 • • докато личните ви данни не бъдат изтрити, особено ако вече не са необходими за целите, за които са били събрани, обработени незаконно или обработени въз основа на вашето съгласие, сте оттеглили съгласието и няма друго правно основание за обработването му
 • • да ограничим обработването на личната ви информация, особено ако оспорвате нейната точност - за период, който ни позволява да проверим точността на вашата лична информация; ако обработването е незаконно, вие сте против изтриването на лични данни; ако срокът ви на задържане е изтекъл и се нуждаете от тях за налагане на правни претенции.
 • • Можете да отмените информираното съгласие по всяко време.

Когато упражнявате всичките си права или получавате допълнителна информация, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните на адрес: info@manzara.bg. Ние ще разгледаме и ще отговорим на вашата кандидатура в съответствие с GDPR.

Ако смятате, че вашите права или разпоредби относно защитата на личните данни са нарушени, можете да подадете жалба до компетентния държавен орган: комисар по информацията на Република Словения

Период на задържане на личните данни

Ако имаме вашето изрично съгласие за конкретна цел на обработка, периодът на задържане е: до анулиране. Законосъобразната обработка, посочена в член 6б от GDPR - обработката е необходима за изпълнение на договора (период на задържане: 10 години) или за изпълнение на мерки по искане на такова лице преди сключването на договора (период на запазване: 5 години)